«3PL Solutions skilte seg klart ut fordi de har et stort fokus på kontroll, orden, ryddighet og etterrettelighet.»
Dag Nord, Endotech

Sikrer at produktene oppbevares så rent som overhodet mulig

Som leverandør av medisinsk utstyr er Endotech underlagt svært strenge krav til leveringskjeden. Derfor må de også stille høye krav til sine underleverandører i alle ledd – fra produksjon til pasient.

– Vi har holdt på med dette i snart 30 år, og er det en ting jeg har lært så er det at du må ha fokus på hver minste lille detalj. For å overleve i denne bransjen må du tåle å bli ettergått på alle punkter, konstaterer Dag Nord, daglig leder og seniorpartner i Endotech AS, innledningsvis.

Endotech er Norges ledende leverandør av endoskopisk utstyr, og har siden 1992 samarbeidet med helseforetak og fagmiljøer over hele landet.

– Det er ikke mange bransjer som har så strenge krav til leveringskjeden som det vi har. Vi er underlagt svært strenge direktiver til behandlingen av produktene våre i samtlige ledd. Dette gjelder fra produksjon til frakt, oppbevaring og til produktet er inne i pasienten, fortsetter Nord.

Da Endotech høsten 2019 skulle finne en ny samarbeidspartner på oppbevaring og frakt av deres produkter, måtte de også ta høyde for det nye regelverket om medisinsk utstyr (MDR), som etter planen skal innføres i slutten av mai 2021. Dette direktivet inneholder ytterligere kraftige innskjerpinger i kravene til leveringskjeden.

Strenge krav til underleverandører

Siden Endotech er underlagt svært strenge krav fra myndighetene, må de også stille tilsvarende strenge krav til sine underleverandører. En rekke ulike kriterier må møtes for å kvalifisere som en potensiell samarbeidspartner.

– Det er vanvittig mange ledd i produksjonskjeden, men til syvende og sist er det vi som fronter produktene ut mot sykehusene. Dermed blir det også vi som har ansvaret for hele rekken, samme hvem det er som eventuelt har gjort en feil. Vi er ikke sterkere enn det svakeste leddet i kjeden og derfor må vi vite at vi samarbeider med ordentlige folk, som forholder seg til varene slik vi ber dem om, sier selskapets leder engasjert.

Nord forteller at selskapet speidet ut aktuelle kandidater og gjennomførte en minianbudsrunde for å skaffe seg et inntrykk av hvordan de ulike aktørene ville stå til deres forventninger og ønsker. Etter å ha hatt møte med tre finalister, og besøkt deres respektive lagerlokaler, falt valget til slutt på 3PL Solutions.

– 3PL Solutions skilte seg klart ut fordi de har et stort fokus på kontroll, orden, ryddighet og etterrettelighet. De har gode rutiner for vask og kontroll av støv og luftkvalitet, samt installasjoner som gjør at produktene våre oppbevares så rent som overhodet mulig på et lager. I tillegg er lokalet godt sikret og kun relevante personer har adgang til varelageret, begrunner han.

3PL Solutions tar seg av hele prosessen

I dag tar 3PL Solutions seg av hele prosessen fra varemottak når det medisinske utstyret ankommer landet til utlevering på de aktuelle lokasjonene. Dette inkluderer hele ordrebehandlingen, pakking av varer, utsendelse og transport.

– Vi er ofte på besøk i lokalene, både anmeldt og uanmeldt, for å få et inntrykk av rutinene for oppbevaring, hygiene og ryddighet. Vi er svært godt fornøyd med totalpakken 3PL Solutions leverer i henhold til de strenge kravene om oppbevaring, behandling og frakt, understreker Nord.

Foruten høy effektivitet, god oppfølging og ansatte han beskriver som «ålreite folk å ha med å gjøre, alle som én», er det særlig en ting Nord har bemerket seg.

– De ansatte på lageret er organisert i team. Det betyr at de som behandler våre varer er erfarne, og har kjennskap til våre produkter og kravene som stilles til dem. Det er ikke hvem som helst som plukker våre varer.

Avviket er blitt tilnærmet lik null

Nord har også sett en interessant trend når det kommer til avvik i Endotechs leveranser.

– Etter at vi byttet til 3PL Solutions er avviket vårt blitt tilnærmet lik null. Så lenge mennesker utfører manuelle oppgaver vil det alltid være noe, men la oss si det kanskje er fem hendelser i løpet av ett år. Skjer det først en feil, håndteres det veldig profesjonelt. Da er de raskt ute og sier: «Dette ordner vi opp i og vi tar det på vår regning», berømmer han.

Han tilegner det nærmest fraværende avviket til gode rutiner og kontroller, samt at det er de samme menneskene som utfører de rutinemessige oppgavene hele veien.

Dag Nord er godt fornøyd med å ha funnet en underleverandør som tilfredsstiller Endotechs strenge kriterier, men han er likevel usikker på om han vil tipse kolleger i bransjen om 3PL Solutions.

– Jeg har i utgangspunktet ingen problemer med å anbefale 3PL Solutions til tilsvarende leverandører som oss. På den annen side ønsker jeg egentlig ikke gjøre det, for det er helt gull for oss å ha en slik leverandør for oss selv, avslutter han spøkefullt.

3PL Solutions does not offer distribution for private individuals. If you have a package astray or an item is wrong, you must contact the shop where you bought the item, or the supplier (Posten/PostNord/HeltHjem etc.). Our contact form is for businesses only.
3PL Solutions tilbyr ikke distribusjon for privatpersoner. Dersom du har en pakke på avveie eller feil ved en vare, må du kontakte butikken du kjøpte varen i, eller leverandøren (Posten/PostNord/HeltHjem etc.). Vårt kontaktskjema er kun for bedrifter.