«Som en av landets største nærings­middel­bedrifter må vi ha en samarbeids­partner vi kan stole på.»
Vike Melås, Tine

Gjennom et godt og tett samarbeid skaper vi verdi for hverandre

Som en av Norges største nærings­middel­bedrifter har TINE® mange store og små kampanjer og andre markedsførings­aktiviteter. Med det følger en stor lage­rbeholdning av markeds­materiell. Dette er det nå 3PL Solutions som håndterer.

Stort selskap – mye koordinering

Med det store trykket som er på kampanjer og aktiviteter mot TINE® sine mange tusen kunder er det avgjørende med en god koordinering og håndtering av materiellet.

Blant annet skal kampanjemateriell fra flere forskjellige leverandører tas imot, registreres, lagres og oppdateres på web portalen. Så skal det pakkes etter bestilling, samkjøres og sendes til rett plass til rett tid – over hele landet.

3PL Solutions hjelper TINE® ved å følge opp store deler av disse markedsaktivitetene og kampanjene, og sørger for at alt går etter planen.

Tidligere har TINE® selv håndtert reklame- og kampanjemateriell fra eget lager med egne ansatte, men ønske om mer fleksibilitet gjorde at man søkte etter andre måter å håndtere dette på. Gjennom 3PL Solutions har de nå tilgang på en web-portal tilpasset sitt behov og flere ansatte som muliggjør den fleksibiliteten som var ønsket. Tidligere ble materiellet sendt til TINE® lager rundt i landet og selgerne bruke tid på å kjøre det ut, mens nå kan det sendes direkte til butikk til ønsket tid. Med de endringene som er i dagligvarebransjen, hvor det blir mindre tilgang til butikk av representanter fra leverandører, er dette en stor fordel.

Valget falt på 3PL Solutions

Det var flere bedrifter som ble kontaktet og invitert til en anbudskonkurranse. For TINE® var det spesielt viktig at de kunne finne seg en samarbeidspartner som var pålitelig, tilbød gode økonomiske betingelser, høy grad av service, god beliggenhet og solid erfaring. Det fant de i 3PL Solutions – og det var ikke akkurat noen ulempe å ha vært i bransjen i mer enn 30 år!

Et godt samarbeid

Da avtalen var i boks startet en stor og omfattende flytteprosess. Å flytte kan tære på et hvert forhold, men vi er enige om at dette var en prosess som gikk veldig bra.

I 3PL Solutions har vi et eget dedikert team som tar seg av flytteprosesser. De har masse erfaring og vet hvordan flytteprosesser gjøres mest smidig for begge parter.

Gjennom et godt og tett samarbeid skaper vi verdi for hverandre og opplever at vi har et partnerskap som er mer enn bare kunde og leverandør.

3PL Solutions does not offer distribution for private individuals. If you have a package astray or an item is wrong, you must contact the shop where you bought the item, or the supplier (Posten/PostNord/HeltHjem etc.). Our contact form is for businesses only.
3PL Solutions tilbyr ikke distribusjon for privatpersoner. Dersom du har en pakke på avveie eller feil ved en vare, må du kontakte butikken du kjøpte varen i, eller leverandøren (Posten/PostNord/HeltHjem etc.). Vårt kontaktskjema er kun for bedrifter.